เข้าสู่ระบบ

กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน

ข้อควรทราบ
1. ผู้ใช้งานระบบได้ : เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 26 กันยายน 2565 เท่านั้น
2. ขั้นตอนการจองโต๊ะ
    2.1 ผู้จองโต๊ะ login เข้าระบบ
    2.2 กรอกเลขบัตรประชาชนหรือคูปองงานเลี้ยง ของเพื่อนที่จะให้ร่วมโต๊ะ
    2.3 เมื่อครบ 8 ที่นั่ง สามารถเลือกจองโต๊ะได้
    2.4 ปริ้นบัตรโต๊ะ เพื่อเป็นหลักฐานและใช้เป็นคูปองชิงของขวัญในงาน
    2.5 ผู้ที่ชำระเงิน "ค่าชำระเงินค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มและการจัดซ้อมฯ" เท่านั้น ที่ได้รับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง/คน
    2.6 สามารถซื้อคูปองที่นั่งเพิ่มได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ที่นั่งละ 300 บาท (จำนวนจำกัด)
3. สถานะที่อาจพบ
    3.1 ไม่พบข้อมูลบัณฑิต : บัณฑิตไม่มีชื่อในกลุ่มรับปริญญาครั้งนี
    3.2 ไม่ชำระเงินค่าอาหารว่างฯ : ไม่ได้ชำระเงินค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มและการจัดซ้อมฯ หรือ ไม่มีชื่อรายงานตัวขอเข้ารับปริญญาฯ
    3.3 ถูกนำไปรวมโต๊ะแล้ว : มีการนำรหัสบัตร ปชช. ไปรวมที่นั่งเพื่อรับโต๊ะแล้ว
    3.2 รหัสผ่านไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ เพจ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี เพื่อแก้ไข
online now : 2 device and