สมัครชมรมนักศึกษา
เช่น 2 ก.พ. 2543 รหัสคือ 02022543