เข้าสู่ระบบ

กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน
กรณียังไม่ทำภาวะมีงานทำและลงทะเบียนบัณฑิต ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน

ข้อควรทราบ
เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 26 กันยายน 2565 เท่านั้น
ที่สามารถรายงานตัวในรอบนี้ได้

รายการแจ้งสถานะ ที่อาจพบ
สถานะ : ไม่พบข้อมูลบัณฑิต
หมายถึง : บัณฑิตไม่มีชื่อในการรายงานตัวในครั้งนี้
สถานะ : รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ เพจ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี เพื่อแก้ไข
(เฉพาะของระบบรายงานตัวบัณฑิต)
สถานะ : ยังไม่กรอกภาวะมีงานทำ
ให้กรอกได้ที่ www.job.rbru.ac.th กรณีติดปัญหา เข้าระบบไม่ได้ / มีปัญหาในการกรอกให้ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 039-319111 ต่อ 10800
สถานะ : ยังไม่ลงทะเบียนบัณฑิต
วิธีแก้ไข : ลงทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ลงทะเบียนบัณฑิต รายละเอียด ติดต่อการเงิน 039-319111 ต่อ 10108

ยืนยันตัวตนสำหรับเข้าใช้งาน

online now : 1 device and