เข้าสู่ระบบ

กรอกเลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่าน
กรณียังไม่ทำภาวะมีงานทำและลงทะเบียนบัณฑิต ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน

ข้อควรทราบ
เฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 24 ตุลาคม 2566 เท่านั้น
(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา วันที่ 9 มกราคม - 6 พฤศจิกายน 2566)
ที่สามารถรายงานตัวในรอบนี้ได้
ตรวจสอบรายชื่อ
งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 039-319111 ต่อ 100183 , 10184

รายการแจ้งสถานะ ที่อาจพบ
สถานะ : ไม่พบข้อมูลบัณฑิต
ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อตาม link ด้านบน
หากมีชื่อรับปริญญารอบนี้ ให้ติดต่อ เพจ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
หากไม่มีชื่อ บัณฑิตไม่ได้อยู่ในการรายงานตัวรอบนี้
สถานะ : รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
วิธีแก้ไข : ให้ติดต่อ เพจ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี เพื่อแก้ไข
(เฉพาะของระบบรายงานตัวบัณฑิต)
สถานะ : ยังไม่กรอกภาวะมีงานทำ
ให้กรอกได้ที่ www.job.rbru.ac.th กรณีติดปัญหา เข้าระบบไม่ได้ / มีปัญหาในการกรอกให้ติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 039-319111 ต่อ 10800
สถานะ : ยังไม่ลงทะเบียนบัณฑิต
วิธีแก้ไข : ติดต่อลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่ การเงินมหาวิทยาลัย 039-319111 ต่อ 10108 และรับใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่กองบริการการศึกษา 039-319111 ต่อ 10183-4

ยืนยันตัวตนสำหรับเข้าใช้งาน

online now : 2 device and