Activity Area Check

เช็กชื่อ จบกิจกรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ฝั่งตะวันออก
สถานที่ : หอประชุมรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 6 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 20 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :15:55-16:30)

วันที่ 13 กันยายน 2566

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 20 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 13 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :11:00-12:00)

เช็กชื่อ ช่วงประกวดดาวและเดือน

โครงการ : ประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566
สถานที่ : โรงยิมเปิด หน้าหอพักหญิง
เกณฑ์ผ่าน : นับรวมชั่วโมง 2 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 13 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :15:35-17:30)

วันที่ 12 กันยายน 2566

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 20 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 12 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :19:30-21:00)

วันที่ 11 กันยายน 2566

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 20 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 11 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :19:30-21:15)

วันที่ 10 กันยายน 2566 (อบรมบุคลิกภาพดาวเดือน)

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 20 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 10 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :8:00-8:30)

วันที่ 9 กันยายน 2566 (อบรมบุคลิกภาพ)

โครงการ : ผู้ปฏิบัติงานประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 20 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 9 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :8:00-8:30)

เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ : ตลาดนัดวิชาการเทศกาลดนตรี
สถานที่ : ลานต้นไทร วังสวนบ้านแก้ว
เกณฑ์ผ่าน : รอพิจารณา 2 ชม.
เปิด-ปิด : วันที่ 8 ก.ย. 2566
(เริ่มและปิดประมาณ :15:00-20:00)