กิจกรรมที่เปิดเช็คออนไลน์
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ผ่าน ประมาณ กำหนดเปิด-ปิด แบบสอบถาม
1. การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบรอบ 118 ปี นับรวมชั่วโมง 12 ชม. - -
- ช่วงเช้า - 4 ชม. 4-11 ธ.ค. 2565 -
- ช่วงบ่าย - 4 ชม. 4-11 ธ.ค. 2565 -
- ช่วงเย็น - 4 ชม. 4-11 ธ.ค. 2565 -
2. นิเทศศาสตร์ : พิธีซ้อมอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ รอพิจารณา 4 ชม. - -
- ฝึกซ้อม วันที่ 1 (21 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 2 (22 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 3 (23 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 4 (24 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 5 (25 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 6 (26 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 7 (27 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 8 (28 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อม วันที่ 9 (29 พ.ย.65) - - 21 พ.ย.-17 ธ.ค. 2565 -
3. แถลงข่าว งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รอพิจารณา 4 ชม. 23 พ.ย.-9 ธ.ค. 2565 -
4. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปี 2565 (ทดแทน) รอพิจารณา 14 ชม. - -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 1 - - 30 พ.ย.-12 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 2 - - 30 พ.ย.-12 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 3 - - 2-12 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 4 - - 4-12 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 5 - - 4-12 ธ.ค. 2565 -
- ฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ 6 (ซ้อมใหญ่) - - 4-12 ธ.ค. 2565 -
- พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร - - 5-12 ธ.ค. 2565 -
5. วิทยาศาสตร์ : พัฒนานักศึกษา Stat camp รอพิจารณา 7 ชม. 2-8 ธ.ค. 2565 -
ปิดระบบ
6. วิทย์-คอมฯ : บริการวิชาการแต้มสี เติมฝัน รอพิจารณา 6 ชม. 19-25 พ.ย. 2565 -
ปิดระบบ
7. วิทยาศาสตร์ฯ : สนุกวิทย์คิดไปกับรำไพพรรณี ครั้งที่ 6 รอพิจารณา 8 ชม. 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 2565 -
7 โครงการ
แสกน