กิจกรรมที่เปิดเช็คออนไลน์
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ผ่าน ประมาณ กำหนดเปิด-ปิด แบบสอบถาม
1. ค่ายชมพู-เขียว ประจำปี 2564 : รอบที่ 3 รอพิจารณา 24 ชม. - -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 6 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 5 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 4 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 3 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 2 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 3 : เช็กครั้งที่ 1 - - 26 มี.ค.-9 เม.ย. 2566 -
2. ค่ายชมพู-เขียว ประจำปี 2564 : รอบที่ 2 รอพิจารณา 24 ชม. - -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 6 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 5 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 4 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 3 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 2 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 2 : เช็กครั้งที่ 1 - - 23 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 -
3. ค่ายชมพู-เขียว ประจำปี 2564 : รอบที่ 1 รอพิจารณา 24 ชม. - ทำแบบสอบถาม [+0.50]
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 6 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 5 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 4 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 3 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 2 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
- ค่ายรอบที่ 1 : เช็กครั้งที่ 1 - - 20-31 มี.ค. 2566 -
ปิดระบบ
4. กลยุทธ์เพื่อการประกอบอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2565 รอพิจารณา 8 ชม. 21 ก.พ.-21 มี.ค. 2566 -
ปิดระบบ
5. วิทย์-คอมฯ : สานสัมพันธ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 รอพิจารณา 12 ชม. 14-20 มี.ค. 2566 -
ปิดระบบ
6. ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ รอพิจารณา 6 ชม. 14-20 มี.ค. 2566 -
6 โครงการ
แสกน