กิจกรรมที่เปิดลงทะเบียน
ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม กำหนดจัดกิจกรรม เปิดรับ เกณฑ์ผ่าน ประมาณ กำหนดเปิด-ปิด ประเภท
1. เฉพาะนักศึกษาปี 2-4 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปี 2565 5 ธ.ค. 2565 # 15:00-18:00 627 คน รอพิจารณา 4 ชม. 2-4 ธ.ค. 2565 # 10:00 บังคับ