ชมรมนักศึกษา

ดาราศาสตร์ RBRU

สมัครแล้ว
100% Complete
200 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สมัครแล้ว
93.15% Complete
136 คน
ยังเปิดรับ
6.85% Complete
10 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักกฎหมาย

สมัครแล้ว
100% Complete
117 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

English Talent Club

สมัครแล้ว
97.01% Complete
130 คน
ยังเปิดรับ
2.99% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

รักที่จะ Law

สมัครแล้ว
100% Complete
91 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ลูกแม่ไท้อาสาพัฒนา

สมัครแล้ว
99.09% Complete
218 คน
ยังเปิดรับ
0.91% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

อมยิ้ม ปันรอยยิ้ม

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
190 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Econ Green

สมัครแล้ว
100% Complete
94 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

เกษตรอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
211 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ศิลปะและความบันเทิง

สมัครแล้ว
89.38% Complete
143 คน
ยังเปิดรับ
10.63% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Fine Art

สมัครแล้ว
98.26% Complete
113 คน
ยังเปิดรับ
1.74% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Food and health

สมัครแล้ว
84.57% Complete
137 คน
ยังเปิดรับ
15.43% Complete
25 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

บาสเกตบอล

สมัครแล้ว
100% Complete
90 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ปันน้ำใจบัญชีพี่สู่น้อง

สมัครแล้ว
86.76% Complete
118 คน
ยังเปิดรับ
13.24% Complete
18 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

องค์การนักศึกษา

สมัครแล้ว
4% Complete
8 คน
ยังเปิดรับ
96% Complete
192 คน
กำหนดรับ : วันที่ 25 มิ.ย.-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Save World Save Life

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ฟุตบอลและฟุตซอล

สมัครแล้ว
100% Complete
70 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ว่ายน้ำลูกแม่ไท้

สมัครแล้ว
100% Complete
135 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ไปด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม

สมัครแล้ว
99.26% Complete
134 คน
ยังเปิดรับ
0.74% Complete
1 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน

สมัครแล้ว
100% Complete
105 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Music is my life

สมัครแล้ว
91.62% Complete
175 คน
ยังเปิดรับ
8.38% Complete
16 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Politics

สมัครแล้ว
100% Complete
205 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(young Entrepreneurs)

สมัครแล้ว
100% Complete
80 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สมัครแล้ว
88.51% Complete
77 คน
ยังเปิดรับ
11.49% Complete
10 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ดนตรีไทย

สมัครแล้ว
100% Complete
49 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Marketing

สมัครแล้ว
100% Complete
119 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมัครแล้ว
76.25% Complete
122 คน
ยังเปิดรับ
23.75% Complete
38 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างอาชีพ

สมัครแล้ว
47.56% Complete
39 คน
ยังเปิดรับ
52.44% Complete
43 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Short Film

สมัครแล้ว
75% Complete
30 คน
ยังเปิดรับ
25% Complete
10 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมัครแล้ว
95.39% Complete
207 คน
ยังเปิดรับ
4.61% Complete
10 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Dek Dance

สมัครแล้ว
70.37% Complete
38 คน
ยังเปิดรับ
29.63% Complete
16 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

วอลเลย์บอล มรภ.รำไพพรรณี

สมัครแล้ว
95.92% Complete
94 คน
ยังเปิดรับ
4.08% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสาสุนทรีย์ภาพศิลปะด้านใน

สมัครแล้ว
32.71% Complete
35 คน
ยังเปิดรับ
67.29% Complete
72 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Cosplay Content

สมัครแล้ว
82.61% Complete
38 คน
ยังเปิดรับ
17.39% Complete
8 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Save for world by รปศ.

สมัครแล้ว
100% Complete
85 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

BG เกมกระดาน

สมัครแล้ว
100% Complete
58 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

แอโรบิกแดนซ์

สมัครแล้ว
86.9% Complete
146 คน
ยังเปิดรับ
13.1% Complete
22 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

โรโบติก (Robotics)

สมัครแล้ว
100% Complete
114 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

นักกอล์ฟรุ่นใหม่

สมัครแล้ว
91.43% Complete
96 คน
ยังเปิดรับ
8.57% Complete
9 คน
กำหนดรับ : วันที่ 9-13 ก.ค. 2567 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)