ชมรมนักศึกษา

Full Fame Camera

สมัครแล้ว
87.14% Complete
61 คน
ยังเปิดรับ
12.86% Complete
9 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

English Talent Club

สมัครแล้ว
70.83% Complete
85 คน
ยังเปิดรับ
29.17% Complete
35 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

The STEAM Challengers

สมัครแล้ว
96.67% Complete
58 คน
ยังเปิดรับ
3.33% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เกษตรอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
220 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(young Entrepreneurs)

สมัครแล้ว
96.36% Complete
106 คน
ยังเปิดรับ
3.64% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ดาราศาสตร์ RBRU

สมัครแล้ว
102.35% Complete
174 คน
ยังเปิดรับ
-2.35% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Esports

สมัครแล้ว
104.76% Complete
66 คน
ยังเปิดรับ
-4.76% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

องค์การนักศึกษา

สมัครแล้ว
71.6% Complete
179 คน
ยังเปิดรับ
28.4% Complete
71 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

อมยิ้ม ปันรอยยิ้ม

สมัครแล้ว
91.18% Complete
155 คน
ยังเปิดรับ
8.82% Complete
15 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Back packer

สมัครแล้ว
89.88% Complete
151 คน
ยังเปิดรับ
10.12% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสา

สมัครแล้ว
98.64% Complete
217 คน
ยังเปิดรับ
1.36% Complete
3 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Music is my life

สมัครแล้ว
100% Complete
179 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สมัครแล้ว
71.03% Complete
152 คน
ยังเปิดรับ
28.97% Complete
62 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สมัครแล้ว
51.5% Complete
103 คน
ยังเปิดรับ
48.5% Complete
97 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ศิลปะและความบันเทิง

สมัครแล้ว
92.67% Complete
139 คน
ยังเปิดรับ
7.33% Complete
11 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Politics

สมัครแล้ว
92.27% Complete
203 คน
ยังเปิดรับ
7.73% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Food and health

สมัครแล้ว
90.56% Complete
163 คน
ยังเปิดรับ
9.44% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมัครแล้ว
68.75% Complete
66 คน
ยังเปิดรับ
31.25% Complete
30 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สมัครแล้ว
88.2% Complete
142 คน
ยังเปิดรับ
11.8% Complete
19 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

GI Survey

สมัครแล้ว
78.43% Complete
80 คน
ยังเปิดรับ
21.57% Complete
22 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

รักที่จะ Law

สมัครแล้ว
31.2% Complete
39 คน
ยังเปิดรับ
68.8% Complete
86 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

To be number one

สมัครแล้ว
28.57% Complete
8 คน
ยังเปิดรับ
71.43% Complete
20 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เทคโนร่วมใจ

สมัครแล้ว
57.14% Complete
124 คน
ยังเปิดรับ
42.86% Complete
93 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ฟุตบอลและฟุตซอล

สมัครแล้ว
81.5% Complete
163 คน
ยังเปิดรับ
18.5% Complete
37 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth

สมัครแล้ว
94.29% Complete
99 คน
ยังเปิดรับ
5.71% Complete
6 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาวิชาทหาร

สมัครแล้ว
95.24% Complete
140 คน
ยังเปิดรับ
4.76% Complete
7 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Cover Dance

สมัครแล้ว
89.86% Complete
62 คน
ยังเปิดรับ
10.14% Complete
7 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Save World Save Life

สมัครแล้ว
100% Complete
170 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ไปด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม

สมัครแล้ว
87.22% Complete
116 คน
ยังเปิดรับ
12.78% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน

สมัครแล้ว
78.64% Complete
173 คน
ยังเปิดรับ
21.36% Complete
47 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักกฎหมาย

สมัครแล้ว
86.05% Complete
111 คน
ยังเปิดรับ
13.95% Complete
18 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Econ Green

สมัครแล้ว
96.3% Complete
104 คน
ยังเปิดรับ
3.7% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สมัครแล้ว
87% Complete
174 คน
ยังเปิดรับ
13% Complete
26 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Life (ชีวิตสีเขียว)

สมัครแล้ว
71% Complete
71 คน
ยังเปิดรับ
29% Complete
29 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ปันน้ำใจบัญชีพี่สู่น้อง

สมัครแล้ว
85.88% Complete
146 คน
ยังเปิดรับ
14.12% Complete
24 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คาทอลิก

สมัครแล้ว
100% Complete
59 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณี สร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่

สมัครแล้ว
82.73% Complete
115 คน
ยังเปิดรับ
17.27% Complete
24 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ลูกแม่ไท้อาสาพัฒนา

สมัครแล้ว
100% Complete
170 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Fine Art

สมัครแล้ว
25.71% Complete
27 คน
ยังเปิดรับ
74.29% Complete
78 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Marketing

สมัครแล้ว
86.67% Complete
91 คน
ยังเปิดรับ
13.33% Complete
14 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ดนตรีไทย

สมัครแล้ว
94.44% Complete
34 คน
ยังเปิดรับ
5.56% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)