ชมรมนักศึกษา

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สมัครแล้ว
96.31% Complete
209 คน
ยังเปิดรับ
3.69% Complete
8 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ดนตรีไทย

สมัครแล้ว
73.33% Complete
33 คน
ยังเปิดรับ
26.67% Complete
12 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

องค์การนักศึกษา

สมัครแล้ว
10% Complete
5 คน
ยังเปิดรับ
90% Complete
45 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(young Entrepreneurs)

สมัครแล้ว
48.6% Complete
52 คน
ยังเปิดรับ
51.4% Complete
55 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

GI Survey

สมัครแล้ว
101.67% Complete
61 คน
ยังเปิดรับ
-1.67% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Econ Green

สมัครแล้ว
64.52% Complete
60 คน
ยังเปิดรับ
35.48% Complete
33 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

เยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth

สมัครแล้ว
72.38% Complete
76 คน
ยังเปิดรับ
27.62% Complete
29 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ฟุตบอลและฟุตซอล

สมัครแล้ว
100.5% Complete
200 คน
ยังเปิดรับ
-0.5% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

อมยิ้ม ปันรอยยิ้ม

สมัครแล้ว
100% Complete
160 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

วอลเลย์บอล มรภ.รำไพพรรณี

สมัครแล้ว
101.27% Complete
80 คน
ยังเปิดรับ
-1.27% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Fine Art

สมัครแล้ว
98.18% Complete
108 คน
ยังเปิดรับ
1.82% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Food and health

สมัครแล้ว
66.06% Complete
109 คน
ยังเปิดรับ
33.94% Complete
56 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ปันน้ำใจบัญชีพี่สู่น้อง

สมัครแล้ว
94.96% Complete
132 คน
ยังเปิดรับ
5.04% Complete
7 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน

สมัครแล้ว
100% Complete
193 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ไปด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม

สมัครแล้ว
100% Complete
130 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสาสุนทรีย์ภาพศิลปะด้านใน

สมัครแล้ว
49.56% Complete
56 คน
ยังเปิดรับ
50.44% Complete
57 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

เขียนแบบวิศวกรรม

สมัครแล้ว
87.67% Complete
64 คน
ยังเปิดรับ
12.33% Complete
9 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Politics

สมัครแล้ว
100% Complete
200 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

เกษตรอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
205 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Save World Save Life

สมัครแล้ว
100% Complete
166 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สมัครแล้ว
101.88% Complete
163 คน
ยังเปิดรับ
-1.88% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Dek Dance

สมัครแล้ว
102% Complete
51 คน
ยังเปิดรับ
-2% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

COSPLAY RBRU

สมัครแล้ว
100% Complete
59 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Short Film

สมัครแล้ว
100% Complete
58 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สมัครแล้ว
100.95% Complete
106 คน
ยังเปิดรับ
-0.95% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมัครแล้ว
60.45% Complete
133 คน
ยังเปิดรับ
39.55% Complete
87 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ลูกแม่ไท้อาสาพัฒนา

สมัครแล้ว
100% Complete
140 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Music is my life

สมัครแล้ว
100% Complete
169 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

English Talent Club

สมัครแล้ว
100% Complete
125 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

เทคโนร่วมใจ

สมัครแล้ว
100% Complete
180 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

รักที่จะ Law

สมัครแล้ว
100% Complete
129 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ดาราศาสตร์ RBRU

สมัครแล้ว
100% Complete
188 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมัครแล้ว
75.28% Complete
67 คน
ยังเปิดรับ
24.72% Complete
22 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างอาชีพ

สมัครแล้ว
69.33% Complete
52 คน
ยังเปิดรับ
30.67% Complete
23 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Back packer

สมัครแล้ว
98.75% Complete
79 คน
ยังเปิดรับ
1.25% Complete
1 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Marketing

สมัครแล้ว
77.65% Complete
132 คน
ยังเปิดรับ
22.35% Complete
38 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
220 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

ศิลปะและความบันเทิง

สมัครแล้ว
78.82% Complete
134 คน
ยังเปิดรับ
21.18% Complete
36 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักกฎหมาย

สมัครแล้ว
99.29% Complete
139 คน
ยังเปิดรับ
0.71% Complete
1 คน
กำหนดรับ : วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 (เวลาเริ่ม :10:00-ปิดเวลา:23:00)