ชมรมนักศึกษา

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

สมัครแล้ว
88.2% Complete
142 คน
ยังเปิดรับ
11.8% Complete
19 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สมัครแล้ว
87.5% Complete
175 คน
ยังเปิดรับ
12.5% Complete
25 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณี สร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่

สมัครแล้ว
83.45% Complete
116 คน
ยังเปิดรับ
16.55% Complete
23 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Marketing

สมัครแล้ว
86.67% Complete
91 คน
ยังเปิดรับ
13.33% Complete
14 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Cover Dance

สมัครแล้ว
89.86% Complete
62 คน
ยังเปิดรับ
10.14% Complete
7 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Food and health

สมัครแล้ว
90.56% Complete
163 คน
ยังเปิดรับ
9.44% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คาทอลิก

สมัครแล้ว
100% Complete
59 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Econ Green

สมัครแล้ว
96.3% Complete
104 คน
ยังเปิดรับ
3.7% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

จิตอาสา

สมัครแล้ว
98.64% Complete
217 คน
ยังเปิดรับ
1.36% Complete
3 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

The STEAM Challengers

สมัครแล้ว
96.67% Complete
58 คน
ยังเปิดรับ
3.33% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ลูกแม่ไท้อาสาพัฒนา

สมัครแล้ว
100% Complete
170 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

นักศึกษาวิชาทหาร

สมัครแล้ว
95.24% Complete
140 คน
ยังเปิดรับ
4.76% Complete
7 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เทคโนร่วมใจ

สมัครแล้ว
57.14% Complete
124 คน
ยังเปิดรับ
42.86% Complete
93 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

GEN A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน

สมัครแล้ว
79.09% Complete
174 คน
ยังเปิดรับ
20.91% Complete
46 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักกฎหมาย

สมัครแล้ว
86.05% Complete
111 คน
ยังเปิดรับ
13.95% Complete
18 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

RBRU Esports

สมัครแล้ว
104.76% Complete
66 คน
ยังเปิดรับ
-4.76% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Politics

สมัครแล้ว
92.73% Complete
204 คน
ยังเปิดรับ
7.27% Complete
16 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เยาวชนสร้างชาติ NBI-Youth

สมัครแล้ว
94.29% Complete
99 คน
ยังเปิดรับ
5.71% Complete
6 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ดนตรีไทย

สมัครแล้ว
94.44% Complete
34 คน
ยังเปิดรับ
5.56% Complete
2 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ฟุตบอลและฟุตซอล

สมัครแล้ว
81.5% Complete
163 คน
ยังเปิดรับ
18.5% Complete
37 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Full Fame Camera

สมัครแล้ว
87.14% Complete
61 คน
ยังเปิดรับ
12.86% Complete
9 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Save World Save Life

สมัครแล้ว
100% Complete
170 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ดาราศาสตร์ RBRU

สมัครแล้ว
102.35% Complete
174 คน
ยังเปิดรับ
-2.35% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

GI Survey

สมัครแล้ว
78.43% Complete
80 คน
ยังเปิดรับ
21.57% Complete
22 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

อมยิ้ม ปันรอยยิ้ม

สมัครแล้ว
91.18% Complete
155 คน
ยังเปิดรับ
8.82% Complete
15 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

คนรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมัครแล้ว
68.75% Complete
66 คน
ยังเปิดรับ
31.25% Complete
30 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

รักที่จะ Law

สมัครแล้ว
24.8% Complete
31 คน
ยังเปิดรับ
75.2% Complete
94 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Back packer

สมัครแล้ว
89.88% Complete
151 คน
ยังเปิดรับ
10.12% Complete
17 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Green Life (ชีวิตสีเขียว)

สมัครแล้ว
70% Complete
70 คน
ยังเปิดรับ
30% Complete
30 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Music is my life

สมัครแล้ว
100% Complete
179 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สมัครแล้ว
68.22% Complete
146 คน
ยังเปิดรับ
31.78% Complete
68 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ปันน้ำใจบัญชีพี่สู่น้อง

สมัครแล้ว
85.88% Complete
146 คน
ยังเปิดรับ
14.12% Complete
24 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

องค์การนักศึกษา

สมัครแล้ว
71.6% Complete
179 คน
ยังเปิดรับ
28.4% Complete
71 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

Fine Art

สมัครแล้ว
25.71% Complete
27 คน
ยังเปิดรับ
74.29% Complete
78 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ไปด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อสังคม

สมัครแล้ว
85.71% Complete
114 คน
ยังเปิดรับ
14.29% Complete
19 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

สมัครแล้ว
51% Complete
102 คน
ยังเปิดรับ
49% Complete
98 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

เกษตรอาสา

สมัครแล้ว
100% Complete
220 คน
ยังเปิดรับ
0% Complete
0 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

To be number one

สมัครแล้ว
25% Complete
7 คน
ยังเปิดรับ
75% Complete
21 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ศิลปะและความบันเทิง

สมัครแล้ว
92.67% Complete
139 คน
ยังเปิดรับ
7.33% Complete
11 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์(young Entrepreneurs)

สมัครแล้ว
96.36% Complete
106 คน
ยังเปิดรับ
3.64% Complete
4 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)

English Talent Club

สมัครแล้ว
70.83% Complete
85 คน
ยังเปิดรับ
29.17% Complete
35 คน
กำหนดรับ : วันที่ 11-15 ก.ค. 2565 (เวลาเริ่ม :8:00-ปิดเวลา:23:00)