Image

กฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ

รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา

เรื่องทั่วไป ร้องเรียน, ส่วนตัว
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

อย่าทำงานเพียงหวังให้ได้รับการยอมรับ แต่จงทำงานให้สมกับที่ได้รับการยอมรับ

Don't work for recognition, but do work worthy of recognition.

Image

ศุภลักษณ์ ร่วมจิตร์

หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

- การเบิกจ่ายเงิน,งานเอกสาร
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น.

"Good ideas for living"

เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้เกิดมาเพื่อความสมบูรณ์แบบ

We were born to be real,Not to be perfect.

Image

ศิวาดล วิริยะ

หัวหน้ากลุ่มงาน วินัยและพัฒนานักศึกษา

วินัยนักศึกษา, คะแนนความดี
- คะแนนความดี
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น.

"Good ideas for living"

ชีวิตผ่านไปเร็วมาก หากคุณไม่ลองหยุดเเล้วมองสิ่งรอบตัว คุณอาจจะพลาดอะไรดีๆไปก็ได้นะ

Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.

Image

อังคาร คำจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงาน กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา, ระบบกิจกรรมนักศึกษา
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

อย่ารังเกียจความพ้ายแพ้ เพราะมันคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ

Don’t abominate a befeat It is the key to victory

Image

ศศิวิมล มิ่งมีชัย

หัวหน้ากลุ่มงาน บริการและสวัสดิการ

กยศ., หอพัก, ทุนการศึกษา
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

อย่าพยายามมองหาความสุข แต่จงหาทางสร้างมันขึ้นมา

Don’t look for happiness, Creat it.

Image

อัมรา อินพึ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การรับรองความประพฤติ ประกันคุณภาพ
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

ไม่มีคำว่าสาย สำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

It’s never too late to start again.

Image

จินตนา พิมลภาพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบิกจ่ายเงินกิจกรรม, ผ่อนผันทหาร
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

ทุกๆ วันใหม่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

Every new day is another chance to change your life.

Image

พรพรรณ คลองคต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

ความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือ การกลัวที่จะเริ่มต้นเสียตั้งแต่แรก

Risks must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing.

Image

จิรพงษ์ พุทธเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ซ่อมกิจกรรม, ชมรมนักศึกษา
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

ความกังวลไม่ได้หยุดเรื่องเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้น มันเพียงแค่หยุดคุณจากการมีความสุขกับเรื่องดีๆ

Worrying won’t stop bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good

Image

อภิวัฒน์ รุจิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กิจกรรมนักศึกษา, สื่อประชาสัมพันธ์
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

จงทำงานให้สำเร็จด้วยการบริการผู้อื่น มิใช่ด้วยการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

Earn your success based on service to others, not at the expense of others.

Image

ธาดา ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กีฬา, นักศึกษาวิชาทหาร
- จันทร์ 14.00-16.30 น.
- อังคาร 14.00-16.30 น.
- พุธ 15.30-16.30 น.
- พฤหัสบดี 14.00-16.30 น.
- ศุกร์ 14.00-16.30 น

"Good ideas for living"

จงแสวงหาความนับถือยิ่งกว่าความโด่งดัง

Seek respect rather than popularity.

Image

อาจารย์นิศากร หวลจิตร์

อาจารย์แนะแนว

- แนะแนวเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- ให้คำปรึกษาชีวิตส่วนตัว (ทุกกรณี)
- ให้คำปรึกษา / ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤต และต้องการความช่วยเหลือด่วน
- ดูแลสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษา
- ให้คำปรึกษาด้านเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์

"Good ideas for living"

จงมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคแต่ละครั้งที่ต้องเผชิญ

Look for the opportunity that”s hidden in every adversity.

การดำเนินงาน

กิจกรรมก้าวไกล เต็มใจให้บริการ

มุ่งมั่นให้บริการ สรรสร้างด้วยกิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสู่สังคม

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดบริการและสวัสดิภาพที่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิฒที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นที่พึงประสงค์และเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งต่อสังคม

1. สนับสนุนและแนะนำการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมต่อนักศึกษา และชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรมประจำตน

3. จัดบริการและสวัสดิการที่เสริมความพร้อมในการศึกษาและทักษะชีวิต

4. มีส่วนสนับสนุนชุมชนในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ ยั่งยืน

สถิติการใช้งาน

เริ่มนับ : August 27, 2019
IP ของคุณคือ : 3.92.91.54
ผู้เยี่ยมชม : 1,473,756 ครั้ง
Guest Online : 13 คน
Student Online : 5 คน
ออนไลน์สูงสุด 1,304 คน
เมื่อ October 09, 2019 17:17

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ
10188 - ผ่อนผันทหาร ประกันอุบัติเหตุ
10190,10194 - กยศ. หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา
10193 - นักกีฬา เรียน รด.
10192 - กิจกรรมนักศึกษา ซ่อมกิจกรรม
10191 - วินัยนักศึกษา คะแนนความประพฤติ
E-mail : affairs@rbru.ac.th